နောက်ခံသမိုင်း

ဦးစီးဌာနနောက်ခံသမိုင်း

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ မြန်မာစာပေပြုစုရေးနှင့် ဘာသာပြန်ကော်မရှင်

၁၉၆၃ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ မြန်မာစာပေပြုစုရေးနှင့် ဘာသာပြန်ကော်မရှင်ဥပဒေကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးကောင်စီက ပြဋ္ဌာန်းသည်။ ဥပဒေအရ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ မြန်မာစာပေပြုစုရေးနှင့် ဘာသာပြန်ကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းသည်။

မြန်မာစာကော်မီရှင်

၁၉၇၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီက မြန်မာစာကော်မီရှင်ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းသည်။

ဥပဒေအရ မြန်မာစာကော်မီရှင်ကို ဖွဲ့စည်းသည်။

မြန်မာစာအဖွဲ့

၁၉၇၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် မြန်မာစာအဖွဲ့ဥပဒေကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ပြဋ္ဌာန်းသည်။ ဥပဒေအရ ၁၉၇၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် မြန်မာစာအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းသည်။

မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာန

၁၉၇၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် မြန်မာစာအဖွဲ့ရုံးကို မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းသည်။

မြန်မာစာနှင့် ဘာသာစကားပညာရေးဦးစီးဌာန

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာနကို မြန်မာစာနှင့်ဘာသာစကားပညာရေး ဦးစီးဌာနအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသည်။ မြန်မာစာဌာနခွဲ၊ တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဌာနခွဲ၊ ဘာသာပြန်ဌာနခွဲ၊ အိုင်စီတီဌာနခွဲ၊ စီမံ/ဘဏ္ဍာဌာနခွဲတို့ကို ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားအသစ်ဖြင့် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်း သည်။

မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဦးစီးဌာန

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ရ ရက်နေ့တွင် မြန်မာစာနှင့်ဘာသာစကားပညာရေးဦးစီးဌာနကို မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဦးစီးဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းသည်။ မြန်မာစာအဖွဲ့၊ မြန်မာစာဌာနခွဲ၊ တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဌာနခွဲ၊ ဘာသာပြန်ဌာနခွဲ၊ စာကြည့်တိုက်၊ အိုင်စီတီဌာနခွဲ၊ စီမံ/ဘဏ္ဍာဌာနခွဲတို့ဖြင့် ဟန်ချက်ညီညီချိတ်ဆက်ကာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အကောင်အထည်ဖော် လျက်ရှိသည်။